Kontakt

Adres korespondencyjny:

Wydawnictwo KASTOR
Osiedle Przyjaźń 140
01-355 Warszawa

E-mail:

wydawnictwo[at]kastor.strefa.pl // kliknięcie zmieni [at] w @

Telefon:

22 666 13 82

Oficjalna nazwa i adres siedziby:

Wydawnictwo KASTOR Krzysztofa Tittenbruna
Młynarska 25a/12, 01-175 Warszawa

(pisma prosimy kierować wyłącznie pod adresem korespondencyjnym)

Wydawnictwo nie ma określonych godzin otwarcia.
Wszelkie wizyty muszą być wcześniej uzgadniane telefonicznie

NIP

5270153667

Regon

012612082

Konto bankowe

Volkswagen Bank Polska S.A.

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa

22213000042001015666110001

(prosimy o niedokonywanie wpłat za zamówione książki i kalendarze bez wcześniejszego uzgodnienia z wydawnictwem)