E-booki (książki w PDF)

Indeks nazwisk do opracowania Stanisława Łozy Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach (E-book PDF)
!

Indeks nazwisk do opracowania Stanisława Łozy Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach (E-book PDF)

Marek Woliński

Indeks nazwisk do opracowania Stanisława Łozy Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach tom (zeszyt) I-III, Warszawa 1932--1935, napisany przez Marka Wolińskiego obejmuje nazwiska rodzin pochodzenia zagranicznego, które otrzymały polski indygenat lub nobilitację oraz rodzin z nimi spokrewnionych. Niektóre z nich wywodziły się ze szlachty, a inne z mieszczaństwa. Wszystkie wymienione w pracy rodziny szlacheckie otrzymały polski indygenat, a miejskie – nobilitację.

Cena 24,60 zł
Dodaj do koszyka

Czytaj więcej

Indeks nazwisk do pracy Józefa Wolffa  Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku (E-book PDF)
!

Indeks nazwisk do pracy Józefa Wolffa  Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku (E-book PDF)

Marek Woliński

Indeks nazwisk do pracy Józefa Wolffa Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku, Warszawa 1895, (reprint Warszawa 1994), napisany przez Marka Wolińskiego obejmujenazwiska wymienione zarówno w tekście, jak i w przypisach indeksowanego źródła.

Cena 34,90 zł
Dodaj do koszyka

Czytaj więcej

Indeks herbów wraz z opisami do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych (E-book PDF)
!

Indeks herbów wraz z opisami do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych (E-book PDF)

Marek Woliński

Indeks herbów wraz z opisami doRoczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych opracowany przez Marka Wolińskiego obejmuje herby z jedenastu tomów Roczników Towarzystwa Heraldycznego (RTH) i osiemnastu tomów „roczników” Miesięczników Heraldycznych (MH). Indeks zawiera 1 898 herbów występujących w obu tych publikacjach, zarówno w ich tekście, jak i w przypisach. Indeksy nazwisk i herbów uzupełniają się nawzajem, i aby w pełni wykorzystać informacje heraldyczno-genealogiczne, należy w swych poszukiwaniach korzystać z obu indeksów równolegle.

Cena 54,90 zł
Dodaj do koszyka

Czytaj więcej

Indeks nazwisk do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych (E-book PDF)
!

Indeks nazwisk do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych (E-book PDF)

Marek Woliński

Indeks nazwisk do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych pracowany przez Marka Wolińskiego obejmuje nazwiska z jedenastu tomów Roczników Towarzystwa Heraldycznego (RTH) i osiemnastu tomów „roczników” Miesięczników Heraldycznych (MH). Indeks zawiera około 34 000 nazwisk i przydomków ujętych w 29 460 hasłach, w tym wiele nazwisk tzw. nieznanej szlachty, nieliczne nazwiska chłopskie i mieszczańskie. 1898 herbów występujących w indeksowanych źródłach zostało przedstawionych w oddzielnym tomie. Indeksy nazwisk i herbów uzupełniają się nawzajem, i aby w pełni wykorzystać informacje heraldyczno-genealogiczne, należy w swych poszukiwaniach korzystać z obu indeksów równolegle.

Cena 74,90 zł
Dodaj do koszyka

Czytaj więcej

Indeks nazwisk do Herbarza szlachty polskiej „Rodzina” Seweryna Uruskiego (E-book PDF)
!

Indeks nazwisk do Herbarza szlachty polskiej „Rodzina” Seweryna Uruskiego (E-book PDF)

Marek Woliński

Indeks nazwisk do Herbarza szlachty polskiej "Rodzina" Seweryna Uruskiego pozwala odkryć dużo niedostępnych wcześniej danych zawartych w 16 tomach Herbarza. Obejmują one wiele oboczności nazwisk, które nie zostały ujęte w hasłach głównych. Indeks dostarcza nam też cennych informacji o nielicznej tzw. szlachcie nieznanej oraz o nazwiskach zaczynających się od końcowych liter alfabetu. Pojawiają się tu herby rodzin dotychczas niewymieniane w literaturze. Jest sporo przydomków funkcjonujących obecnie jako samodzielne nazwiska. Jest też wiele nazwisk mieszczańskich i chłopskich.

Cena 74,90 zł
Dodaj do koszyka

Czytaj więcej

ŁUSZCZYCA — PORADNIK PACJENTA. Środki stosowane w walce z chorobą. (E-book PDF)

ŁUSZCZYCA — PORADNIK PACJENTA. Środki stosowane w walce z chorobą. (E-book PDF)

praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Tittenbruna

ŁUSZCZYCA — PORADNIK PACJENTA. Środki stosowane w walce z chorobą. Poradnik jest próbą usystematyzowanej prezentacji środków dostępnych na rynku. Zamieszczono w nim opisy leków w wolnej sprzedaży i na receptę lekarską (m.in. nowoczesnych leków biologicznych), stosowanych wewnętrznie i zewnętrznie (maści, kremów itp.). Ponadto książka zawiera opisy suplementów diety, kosmetyków i dermokosmetyków, wyrobów medycznych oraz urządzeń specjalistycznych, które mogą pomóc w walce z łuszczycą, złagodzić jej dokuczliwe objawy i poprawić stan skóry.

Cena 39,90 zł
Dodaj do koszyka

Czytaj więcej

ODŻYWIANIE W ŁUSZCZYCY. Tom 1. Wpływ diety na stan skóry. 100 przepisów kulinarnych. (E-book PDF)

ODŻYWIANIE W ŁUSZCZYCY. Tom 1. Wpływ diety na stan skóry. 100 przepisów kulinarnych. (E-book PDF)

Magdalena Kurzyp

ODŻYWIANIE W ŁUSZCZYCY. Wpływ diety na stan skóry. 100 przepisów kulinarnych. Co powinno się jeść? Jak przyrządzać posiłki? Jakich potraw unikać? Jak skomponować jadłospis zdrowy i lekkostrawny, który nie tylko nie zaszkodzi pacjentowi, ale pomoże mu skutecznie zwalczać objawy choroby? Na te pytania stara się odpowiedzieć Magdalena Kurzyp. Wyjaśnia istotę proponowanej diety, jej potencjał terapeutyczny oraz wpływ na organizm. Autorka opracowała ponad 100 praktycznych przepisów kulinarnych, które pozwolą chorym w sposób aktywny współuczestniczyć w leczeniu.

Cena 39,90 zł
Dodaj do koszyka

Czytaj więcej

ODŻYWIANIE W ŁUSZCZYCY. Tom 2. Przez żołądek do zdrowej skóry. Ponad 100 przepisów kulinarnych. (E-book PDF)
!

ODŻYWIANIE W ŁUSZCZYCY. Tom 2. Przez żołądek do zdrowej skóry. Ponad 100 przepisów kulinarnych. (E-book PDF)

Magdalena Kurzyp

ODŻYWIANIE W ŁUSZCZYCY. Tom 2. Przez żołądek do zdrowej skóry. 100 przepisów kulinarnych. Drugi tom książki uwzględnia najnowsze informacje z dziedziny dietetyki dotyczące chorób autoimmunologicznych oraz wiedzę z zakresu kosmetologii. Zamieszczono tu ponad 100 nowych przepisów kulinarnych do zastosowania w diecie zalecanej w łuszczycy. Potrawy opisane w tomie drugim mogą być także z powodzeniem stosowane w schorzeniach towarzyszących łuszczycy, takich jak dna moczanowa, cukrzyca, łuszczycowe zapalenie stawów lub otyłość.

Cena 39,90 zł
Dodaj do koszyka

Czytaj więcej

Indeks do Mazowieckich rejestrów podatkowych z 1676 r (E-book PDF)

Indeks do Mazowieckich rejestrów podatkowych z 1676 r (E-book PDF)

Marek Woliński

Rejestr pogłównego województwa podlaskiego z 1676 r. zawiera nie tylko nazwiska, imiona, przydomki oraz nazwy majątków, które zamieszkiwały osoby płacące podatek pogłówny na Podlasiu, ale też szereg (fascynujących z dzisiejszego punktu widzenia) uwag dotyczących przede wszystkim kondycji finansowej spisywanych, a także ich stanu cywilnego, wieku lub profesji.

Cena 49,90 zł
Dodaj do koszyka

Czytaj więcej

Indeks nazwisk do XXIII tomu „Źródeł dziejowych” (Prusy Królewskie) (e–Book PDF)

Indeks nazwisk do XXIII tomu „Źródeł dziejowych” (Prusy Królewskie) (e–Book PDF)

Marek Woliński

W 1911 r. opublikowano tom XXIII„Źródeł dziejowych”, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, tom XIII Prusy Królewskie część I. Do tomu tego załączono m.in. wykaz osobowy (indeks nazwisk). Indeks zawierał imię i nazwisko dziedziczącego, jak też innych osób występujących w rejestrze. Indeks został przygotowany do ponownej publikacji przez Marka Wolińskiego, który dokonał w nim ponad 200 poprawek.

Cena 24,60 zł
Dodaj do koszyka

Czytaj więcej

Rejestr podatkowy województwa podlaskiego z 1791 r. (E-book PDF)

Rejestr podatkowy województwa podlaskiego z 1791 r. (E-book PDF)

Marek Woliński

Rejestr podatkowy województwa podlaskiego z 1791 r. zawiera najczęściej nazwisko i imię dziedzica wraz z imieniem ojca, dziadka, syna lub synów oraz nazwę majątku osoby płacącej podatek; niekiedy są też podane ciekawe, dodatkowe informacje dotyczące tych osób.

Cena 34,90 zł
Dodaj do koszyka

Czytaj więcej

Rejestr pogłównego województwa podlaskiego z 1676 r (E-book PDF)

Rejestr pogłównego województwa podlaskiego z 1676 r (E-book PDF)

Marek Woliński

Rejestr pogłównego województwa podlaskiego z 1676 r. zawiera nie tylko nazwiska, imiona, przydomki oraz nazwy majątków, które zamieszkiwały osoby płacące podatek pogłówny na Podlasiu, ale też szereg (fascynujących z dzisiejszego punktu widzenia) uwag dotyczących przede wszystkim kondycji finansowej spisywanych, a także ich stanu cywilnego, wieku lub profesji.

Cena 34,90 zł
Dodaj do koszyka

Czytaj więcej

Encyklopedia Nazwisk i Przydomków Szlacheckich (E-book PDF)

Encyklopedia Nazwisk i Przydomków Szlacheckich (E-book PDF)

Jan Siwik

Praca Jana Siwika liczy 59 034 hasła i obejmuje dane o tyluż rodach szlacheckich. Zawiera ponad 42 000 nazwisk o niepowtarzalnej pisowni. Książka ma 800 stron formatu A4.

Cena 119,90 zł
Dodaj do koszyka

Czytaj więcej

TRZY INDEKSY (E-book PDF)

TRZY INDEKSY (E-book PDF)

Marek Woliński

TRZY INDEKSY zawierają scalone skorowidze osobowe do dzieł ważnych dla badań historyczno-genealogicznych. Są to:
- Herbarz Polski Adama Bonieckiego;
- Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej. Część I. Małopolska, Kraków 1915. Józefa Krzepeli;
oraz oddzielny indeks obejmujący rodziny szlacheckie i nieszlacheckie do:
- Lustracji województwa krakowskiego 1789 r.

Cena 49,90 zł
Dodaj do koszyka

Czytaj więcej

Indeks nazwisk i przydomków do „Źródeł dziejowych” i innych prac genealogicznych (E-book PDF)

Indeks nazwisk i przydomków do „Źródeł dziejowych” i innych prac genealogicznych (E-book PDF)

Marek Woliński

INDEKS zawiera scalone skorowidze osobowe do trzech dzieł ważnych dla badań historyczno-genealogicznych. Liczy ok. 13 000 haseł ze wskazaniem stronic i tytułów, umożliwiając szybkie odszukanie informacji w źródłach, także w ich ogólnie dostępnej wersji internetowej.

Cena 49,90 zł
Dodaj do koszyka

Czytaj więcej

Słownik angielsko-polski slangu lotniczego. (E-book PDF)

Słownik angielsko-polski slangu lotniczego. (E-book PDF)

Przemysław Chorążykiewicz

Publikacja liczy ok. 1600 haseł pochodzących z takich źródeł jak: angielskojęzyczne i polskojęzyczne książki i czasopisma o tematyce lotniczej i wojskowej, drukowane i internetowe słowniki slangu lotniczego i wojskowego oraz dane pozyskane ze źródeł osobowych (dzięki korespondencji internetowej). Praca zawiera kompletny wykaz ww. źródeł, rozważania na temat definicji slangu oraz wykaz użytych skrótów.

Cena 24,60 zł
Dodaj do koszyka

Czytaj więcej

Poddani dóbr królewskich. Indeks do „Lustracji woj. krakowskiego 1789 r.” (E-book PDF)

Poddani dóbr królewskich. Indeks do „Lustracji woj. krakowskiego 1789 r.” (E-book PDF)

Marek Woliński

E-book PDF pt. "Indeks poddanych" Marka Wolińskiego zawiera skorowidz osobowy do wykazów poddanych dóbr królewskich, zamieszczonych w pracy "Lustracja województwa krakowskiego 1789 r.". Indeks pozwala na odkrycie historii wielu nazwisk chłopskich, mieszczańskich oraz szlacheckich, zwłaszcza zubożałej szlachty zagrodowej.

Cena 24,60 zł
Dodaj do koszyka

Czytaj więcej

Indeks do: Józef Krzepela - „Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich” (E-book PDF)

Indeks do: Józef Krzepela - „Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich” (E-book PDF)

Marek Woliński

"Księga rozsiedlenia..." obejmuje nazwiska szlacheckie zebrane według miejscowości ułożonych w porządku alfabetycznym, od Abramowa w parafii Rudno w woj. lubelskim do Juźwikowa w parafii Radoszyce w woj. sandomierskim. Informacje dotyczą okresu od XIV wieku do roku 1676.

Cena 24,60 zł
Dodaj do koszyka

Czytaj więcej

Indeks nazwisk do Volumina Legum (E-book PDF)

Indeks nazwisk do Volumina Legum (E-book PDF)

Marek Woliński

Volumina Legum czyli Zbiór Praw to pierwszy polski zbiór wszystkich przywilejów królewskich i konstytucji sejmowych od roku 1347 po obrady sejmu grodzieńskiego 1793 r.
Indeks do "Volumina Legum"
zawiera 14 923 hasła
, ze wskazaniem stronic, na których dane nazwisko występuje. Umożliwia to szybkie odszukanie informacji w materiale źródłowym, w całości dostępnym w Internecie.
Prezentowany indeks osobowy pozwala na odkrycie historii wielu nazwisk szlacheckich.

Cena 34,90 zł
Dodaj do koszyka

Czytaj więcej

Nowy indeks nazwisk do „Herbarza Polskiego” Adama Bonieckiego. (E-book PDF)

Nowy indeks nazwisk do „Herbarza Polskiego” Adama Bonieckiego. (E-book PDF)

Marek Woliński

„Herbarz polski” Adama Bonieckiego, najcenniejszy spośród polskich herbarzy, doczekał się indeksu osobowego dopiero w 1993 roku. Ta pierwsza próba nie była jednak doskonała. Ukazujący się obecnie nowy Indeks nazwisk do „Herbarza polskiego” jest dopełnieniem wcześniejszego opracowania. Wprowadza liczne poprawki i uzupełnia pominięcia.

Cena 34,90 zł
Dodaj do koszyka

Czytaj więcej

Rejestr podatkowy województwa lubelskiego z 1648 r. (bez ziemi łukowskiej) . (E-book PDF)

Rejestr podatkowy województwa lubelskiego z 1648 r. (bez ziemi łukowskiej) . (E-book PDF)

Marek Woliński

Rejestr podatkowy województwa lubelskiego z 1648 r. zamieszczony w Gazecie Lubelskiej z 1895 r. zawiera 700 haseł, w tym 426 niepowtarzalnych nazwisk i przydomków, oraz dodatkowe informacje dotyczące miejsca zamieszkania, posiadania majątków ziemskich, dziedziczenia lub profesji. Rejestr pozwala na odkrycie historii wielu nazwisk szlacheckich i nie tylko szlacheckich.

Cena 24,60 zł
Dodaj do koszyka

Czytaj więcej